Loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

Gaat u op zoek naar een nieuwe baan, gedwongen of vrijwillig, of wilt u zich heroriënteren in het kader van Duurzame Inzetbaarheid? Of heeft u weliswaar een fijne baan maar bent u benieuwd naar de alternatieven op de huidige hectische arbeidsmarkt? Dit gaat in het begin vaak gepaard met onzekerheid, maar ook nieuwsgierigheid. De praktische ondersteuning van Dirix is een waardevolle hulp om constructief met de ontstane situatie om te gaan. Als in een dergelijk veranderingstraject eenmaal goed gefundeerde keuzes zijn gemaakt ontstaat er perspectief. Dit gebeurt op een manier en een tempo die passen bij uw mogelijkheden en ambities. Uw talenten staan centraal, als u uw kernkwaliteiten herkent en kunt benutten vindt u voor de langere termijn een baan die voldoening geeft. U krijgt ondersteuning van een loopbaanadviseur/-coach. Samen bekijkt u welke functies en werkomgeving voor u geschikt en haalbaar zijn. Het traject duurt totdat u daadwerkelijk een andere baan hebt gevonden. 

Soms is er de klap van het ontslag en bijgevolg de juridische afhandeling ervan. Vervolgens komen er vaak rechten plichten om de hoek kijken jegens het UWV. Dirix neemt dit soort zaken mee in haar dienstverlening door al in een vroeg stadium hier aandacht aan te besteden. Zonder ontslagverwerking en (financiële) duidelijkheid geen toekomstperspectief.

Als deze zaken geregeld zijn, is er ruimte om naar voren te kijken. “Wat heb ik te bieden, wat wil ik, wat is er te krijgen”, dit soort vragen zullen zich aandienen. Maar dan is de baan er nog niet. Het bemachtigen ervan is een kunst apart. En nee; met simpelweg solliciteren lukt dat niet meer, dat gaat anders in zijn werk. Dirix weet hoe. En ook waar. Dirix ondersteunt, adviseert en coacht u naar de meest geschikte baan. En u bepaalt zelf wat voor u passend is. U blijft de regisseur over uw eigen loopbaan.

  • In het klant tevredenheidsonderzoek over kalenderjaar 2020 scoorde Dirix een 8,8 voor Werkfit trajecten en een 9,3 voor Naar werk trajecten.

Globaal kan een traject (UWV-traject, outplacement, spoor 2, loopbaanontwikkelingstraject etc.) de volgende modules bevatten:

Intake: In dit persoonlijk gesprek kunt u aangeven wat u verwacht van een traject richting werk en hoe hier voor u het beste invulling aan gegeven kan worden. Dirix zal aangeven hoe dat voor u er uit kan zien en stelt samen met u een plan van aanpak op. Als er beperkingen zijn van fysieke of psychische aard dan wordt hier rekening mee gehouden.

Loopbaanscan (optioneel): Deze bestaat uit interessetesten, capaciteitenonderzoek, carrièrewaarden etc. en geven richting aan het toekomstige zoekgedrag.

Persoonsanalyse: Relativering. Verwerking ontslag. UWV instructie. Zelfbeeld analyse. Succesfactor analyse.

Arbeidsmarktanalyse: Arbeidsmarkt oriëntatie. Intermediairs. Vacature analyse. Eventueel opleidingsoriëntatie.

Perspectiefverbreding: Het benoemen van alternatieven en beoordelen op haalbaarheid, oriënterende gesprekken met ervaringsdeskundigen indien wenselijk. Opstellen zoekprofiel.

Sollicitatie-instructie: Persoonlijke presentatie en effectiviteit. CV’s maken. Communicatie online / offline. Gesprekstechnieken.

Jobhunting* / netwerken:  Jobsearch binnen en buiten het netwerk van Dirix. Social media. Als de baan eenmaal is gevonden duurt de ondersteuning nog tot en met de afronding van het einde-proeftijd gesprek.

Een traject duurt, afhankelijk van de vraagstelling maar ook de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de deelnemer, tussen de 6 en 9 maanden met optie tot verlenging van 3 maanden. Voor UWV-deelnemers worden de richtlijnen gehanteerd die er zijn voor de zg. trajecten Naar Werk en Werkfit maken. De spreeklocatie is Cadier en Keer of Maastricht centrum. Desgewenst kunnen ook gesprekken bij de deelnemer thuis plaatsvinden. Coaching en advisering lopen als een rode draad door dit geheel. De mate waarin elk onderdeel aan bod komt is afhankelijk van waar u behoefte aan hebt. Sommige onderdelen vinden gelijktijdig plaats, andere volgtijdig. Het traject is maatwerk en kenmerkt zich door een intensief karakter. De benadering is persoonlijk en ondernemend. Een open, inspirerende aanpak met een gezonde dosis relativering. En bovenal professioneel.

Bovenstaande is in een notendop zoals een traject naar uw nieuwe baan er kan uitzien. Maar neem vooral zelf contact op; ik hoor graag van u waar u het meest behoefte aan heeft. Misschien heeft u al ideeën of plannen of ziet u graag de nadruk op enkele specifieke onderdelen. 


Voor degenen die het zelfstandig ondernemerschap ambiëren wordt een apart traject opgesteld met daarin onder andere het onderzoeken van de commerciële haalbaarheid, consequenties uitkerende instantie in geval van ZZP-schap, opstellen ondernemingsplan etc.


Voor de “binnenkort gepensioneerden” kan het in orde maken van alle administratie rondom het UWV en alle verplichtingen die dit met zich mee brengt desgewenst een onderdeel zijn. Ook het omgaan met de online Werkmap hoort hierbij. Een traject kan ook louter uit dit onderdeel bestaan, samen met een sollicitatie instructie zodat u voldoet aan alle eisen die het UWV aan u stelt.


* opmerking Lucien Dirix: doordat ik een uitgebreid netwerk heb kan onterecht de indruk ontstaan,IMG_8432 mede door ervaringen uit het verleden, dat ik “even een baan kan regelen”. Uiteraard kunnen deelnemers meeliften op mijn netwerk, echter het is de motivatie en inspanning van de werkzoekende zelf die de doorslag geeft.