Loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

U heeft als werkcoach, casemanager of als arbeidsdeskundige vaak een behoorlijke caseload van uitkeringsgerechtigden. Tientallen cliënten welke uw aandacht vragen voor hun probleem, namelijk het vinden van een passende baan. Of juist cliënten die zich stil houden, maar waarvoor u graag iets wil betekenen. Uiteraard heeft u niet de tijd om eenieder aan te horen, elke specifieke situatie te analyseren en te beoordelen. Laat staan dat u voor elk van hen een oplossing heeft. Door alle organisatorische beslommeringen en hectiek bent u mogelijk slechts deels op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, vacatures en intermediairs. Mogelijk mist u ook de juiste contacten om uw clientèle mee in gesprek te brengen.

Welnu; Dirix is degene die al jaren dergelijke trajecten gericht op werk voor u uitvoert. Via een PRB (gemeente) of het Inkoopkader 2016 (Werkfit en Naar werk) zijn er al vele kandidaten succesvol uitgestroomd naar werk. Meestal zijn zij uitkeringsvrij geworden, een enkele keer zijn zij parttime aan de slag. Eventueel wordt eerst via een proefplaatsing een opening gevonden.

Hoe dan ook, Dirix krijgt helder wat een deelnemer nou echt wil en vooral welke belemmeringen daarbij ervaren worden. Het traject dat wordt ingezet is een groeiproces waarbij de beleving van de kandidaat leidend is en waarbij er beweging wordt gecreëerd door te reflecteren op diens gedrag. Soms gebeurt dat provocatief en worden er aannames op de helling gezet waardoor er onrust en dus beweging ontstaat. Een andere keer wordt de meegaande en inspirerende invalshoek gekozen, met hetzelfde effect. Als er uiteindelijk acties worden uitgezet op de arbeidsmarkt kan een deelnemer gebruikmaken van het netwerk van Dirix. Dit in het kader van jobhunting, want het doel is en blijft het vinden van een nieuwe werkkring. Het traject volgt de structuur van de arbeidsmarktpositie in beeld brengen, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het versterken van de werknemersvaardigheden.  

Met Dirix verzekert u zich ervan dat alle reglementen, termijnen en rapportage(format)s gerespecteerd worden. En natuurlijk is er een klachten- en privacyreglement en AVG registratie. Bovendien beoordeelt u de dienstverlening in het jaarlijks terugkerende tevredenheidsonderzoek. En als u de laatste stand van zaken wilt weten van de vorderingen van een cliënt, volstaat een simpel telefoontje of mail. U krijgt direct antwoord, er is geen vertragende overhead. En als er iets te melden valt over het gedrag of motivatie van een cliënt, positief of negatief, dan wordt dit gelijk met betrokkene besproken en doorgegeven.

Bovendien voert Dirix al sinds 2004 trajecten uit voor het UWV en is dit gecontinueerd in de vorm van leverancierschap binnen het Inkoopkader Re-integratiediensten 2016-heden. Verder is er een mantelovereenkomst met gemeentes voor de uitvoering van PRB’s. Daarnaast voerde Dirix samen met Mirror Counseling (aanbestede) projecten succesvol uit voor de Gemeente Maastricht, Pentasz en andere Sociale Diensten van diverse Limburgse gemeenten.

Als re-integratie medewerker heeft Dirix (zie LinkedIn) een groot netwerk bij diverse Zuid-Limburgse gemeentes en UWV. Vanuit die invalshoek is er al jaren een vertrouwde relatie. Graag wordt deze nog verder uitgebreid. Dus, ondanks de huidige beperktere middelen en budgetten: neem contact op voor een vrijblijvend driegesprek met uw cliënt erbij. Als Dirix een mogelijkheid ziet tot plaatsing is een traject altijd zinvol. En als eerst nog een voortraject nodig is in verband met in de persoon gelegen beperkingen of anderszins, ook dan zal dit in alle openheid met u en de cliënt worden besproken.

In het klanttevredenheidsonderzoek over kalenderjaar 2020 scoorde Dirix een 8,8 voor Werkfit trajecten en een 9,3 voor Naar werk trajecten van UWV.