Loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

Afscheid moeten nemen van personeel is nooit leuk, zeker niet als het om trouwe medewerkers gaat welke al jaren in dienst zijn en wier kennis en inzet hebben bijgedragen aan het succes van de onderneming. Financiële genoegdoening kan de pijn enigszins verzachten maar zal nooit soelaas bieden aan het gevoel van de (ex) werknemer in de steek te zijn gelaten want zo wordt ontslag toch vaak ervaren. Daar zijn andere middelen voor nodig, zoals een outplacement traject, tweede spoor traject (in geval van ziekte) of mobiliteitstraject.

Het op weg helpen van werk naar werk van uw medewerkers getuigt van goed werkgeverschap. Bovendien is het goede “reclame” voor u als ex-werkgever dat uw personeel weer snel elders aan de slag is. Het aanbieden van ondersteuning hierin wordt hoogst gewaardeerd want loyale werknemers hebben vaak al jaren niet meer hoeven kijken naar hun employability buiten uw bedrijf. Ook het wegwijs maken van de deelnemers in de UWV-aangelegenheden (inschrijving, uitkeringsaanvraag, online werkmap) brengt veel rust bij deze mensen, welke het toch al zwaar hebben met alle veranderingen. Het zorgt voor een stabiele basis die nodig is om in het volgend stadium met een gerust hart de arbeidsmarkt op te kunnen gaan.

Daarbij: het UWV kijkt mee naar de inspanningen die u levert als werkgever om uw personeel te herplaatsen. Dat hoeft u natuurlijk niet zelf te doen, daar is Dirix voor. Met ruim twintig jaar ervaring op de Limburgse arbeidsmarkt weet Dirix wat er nodig is voor uw personeel om succesvol een nieuwe baan te vinden. Van inkoper tot manager en van procesoperator tot IT’er, Dirix weet de weg naar nieuw werk. Dat dit een netwerk-achtige aanpak behoeft om via de zijdeur binnen te geraken spreekt voor zich. Door een pragmatische aanpak en effectieve coaching gaan deelnemers vol vertrouwen op weg naar een nieuwe baan. Cliënten kunnen daarbij meeliften op het netwerk van Dirix en zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de te ondernemen acties richting arbeidsmarkt.

Hoe werkt het? Eerst wordt samen met de betrokken afdeling (bv. HR) in kaart gebracht om welke mensen het gaat volgens een aantal criteria. Dan vindt er een groepsgewijze voorlichting plaats waarbij er gelegenheid is tot vragen stellen, ook individueel. Dirix legt de verschillende fases uit van een traject. Via de intakelijst zullen er persoonlijke intakes worden gehouden en besluit de cliënt tot een go of no-go. Het mobiliteitstraject wordt dan in gang gezet volgens de structuur zoals genoemd onder “werkzoekenden”. Indien het om een enkel persoon gaat vindt uiteraard bovenstaande een-op-een plaats.

Dirix werkt vaak volgens een `no-cure, les-pay` constructie, waarbij een deel van het programma pas betaalbaar wordt gesteld als de deelnemer daadwerkelijk een nieuwe werkkring heeft gevonden. Dit om maximale inspanning te garanderen. Dirix werkt de opdracht fasegewijs af.  Hiermee blijven de kosten overzichtelijk en beperkt. Een traject duurt 6 of 9 maanden met optie tot verlenging. De deelnemers kunnen wekelijks terecht, in praktijk is de frequentie een keer of drie per maand. Zaken die zich dringend aandienen zullen direct bespreekbaar worden gemaakt bij de opdrachtgever, zoals een EVC of het volgen van een opleiding.

Dienstverlening vindt plaats volgens de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Dirix Consultancy en Trainingen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14079079. Er is een privacy- en klachtenreglement aanwezig. Dirix is aangesloten bij Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals.

Hier enkele opdrachtgevers:

BASF – Gemeente Brunssum – DCC – Jules Hermans – IMEX – Omnibuzz – CBS – Rufo – CBB – GGD-ZL – Mosa porselein – SAPPI – Pentasz – Gemeente Maastricht – A2 – ENCI – RIBW – Prolabor – KS Profiel – Kliq – Thaeles – ACCO – Gemeente Landgraaf – Hudson – Right – UWV – Componenta – CSWorks – Match-ID en meer.